ბიზნესის დაწყებისთვის

გადაწყვიტეთ საკუთარი ბიზნესის გახსნა? გილოცავთ, ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღეთ, თქვენ მოხვდით იქ, სადაც გაგიწევენ დახმარებას! აუცილებლად დაგვიკავშირდით სანამ დაიწყებთ. ჩვენი დახმარებით თქვენ დაზოგავთ ფულს, ნერვებს და უფრო სწრაფად მიაღწევთ წარმატებას!

ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას, კვლევას, ტრენინგებს, ქოუჩინგს.

 

ჩვენი ტესტები:

 

- ფინანსების მართვის ტესტი

- გაყიდვების მართვის ტესტი

- მეწარმეობის უნარების ტესტი

- კომუნიკაციის უნარების ტესტი

- დროის მართვის ტესტი

 

ჩვენი ტრენინგები:

 

წარმატებული პრეზენტაცია

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

ბიუჯეტის შედგენა

სერვის პლიუსი

– უნივერსალური გამყიდველი

– გაყიდვების მართვა

- მოლაპარაკებები

- ფინანსების ზოგადი კურსი

- ბუღალტრული აღრიცხვა

- მენეჯმენტის ზოგადი კურსი

 

ჩვენი კონსულტაციები:

 

- ბიზნეს იდეა

- ბაზრის ანალიზი

- ბიზნეს გეგმის დაწერა

- გაყიდვადი საიტის შექმნა

- კლიენტების ძებნა და მოზიდვა

- დაბალბიუჯეტიანი განვითარების ხერხები

- პარტნიორების მოძიება

 

 

 

"წარმატებული პრეზენტაცია"

 

"წარმატებული პრეზენტაცია" არის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ტრენინგის მონაწილეთათვის ეფექტური ტრენინგის ჩატარებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ აუდიტორიის დაინტერესებას, ტრენინგის პროცესში ჩართვას, ტრენინგის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებას, ეფექტური ვიზულური საშუალებების მომზადებას, ტრენინგის შეფასებას და სხვას. ტრენინგის პროგრამა შედგება ორი ნაწილისგან: თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი. პრაქტირული ნაწილის დროს ყველა მონაწილეს მიეცემა შესაძლებლობა ჩაატაროს „საჩვენებელი მინი ტრენინგი“ და მიიღოს უკუკავშირი.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. ტრენინგის დაგეგმვა;

2. სატრენინგო გარემოს შექმნა;

3. ტრენინგის დიზაინის შექმნა;

4. კომუნიკაცია აუდიტორიასთან;

5. ტრენინგის ფაზები;

6. სატრენინგო მასალის მომზადება;

7. ტრენინგის ჩატარების მეთოდები;

8. ტრენინგის მონაწილეთა ტიპები და მათთან მუშაობის სტრატეგია;

9. პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები;

10. უკუკავშირის დამყარება აუდიტორიასთან;

11. ტრენერის უნარ-ჩვევები;

12. ტრენინგის შეფასება.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

თამარ მაღალაშვილი არის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მარკეტინგში. მას აქვს ბიზნესში მუშაობის 13  წლიანი  გამოცდილება.  ამჟამად თამარი არის კომპანია JSC „Wissol Petroleum Georgia” პერსონალის  სწავლებისა და  განვითარების განყოფილების უფროსი.  თამარი  კითხულობს ლექციებს  მარკეტინგისა და კომუნიკაციების  მიმართულებით კავკასიის უნივერსიტეტში.

თამარს აქვს გაყიდვების, მარკეტინგისა და პერსონალური განვითარების სფეროში ტრენინგების  ჩატარების 11  წლიანი  გამოცდილება.

 

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა 

"ფინანსები არაფინანსისტებისთვის"

 

ფინანსები არის ბიზნესის ენა, რომელსაც გრძელვადიანი წარმატების მისაღწევად მენეჯერი თუ ბიზნესმენი თავისუფლად უნდა ფლობდეს. დაფიქრდით, რამდენად კარგად კითხულობთ ძირითად ფინანსურ უწყისებს, რამდენადსწორად აფასებთ თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის შედეგებსა  და განვითარების პერსპექტივებს, ბიუჯეტს. რამდენად არგუმენტირებულად არწმუნებთ თქვენს აქციონერსა თუ პარტნიორს მომავალი გადაწყვეტილების აუცილებლობაში? თუ ამ კითხვებზე პასუხები თქვენთვის არ არის ცალსახად ნათელი, ჩვენ დაგეხმარებით საჭირო ცოდნის მიღებაში. იზრუნეთ დღეს ხვალინდელ წარმატებაზე!

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. ძირითადი ფინანსური უწყისები: ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი.

2. ფინანსური ანალიზი: ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, ტრენდ და კოეფიციენტური ანალიზი.

3. ძირითადი ფინანსური პრინციპები: ლიკვიდობა–შემოსავლიანობა და სხვა.

4. დანახარჯების ტიპები: ცვლადი და ფიქსირებული;

5. ნულოვანი მოგების წერტილი.

6. ფულის ღირებულება დროში.

7. საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება.

8. კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი.

9. კომპანიის მომგებიანობის ზრდის მეთოდები.

10. ბიუჯეტის ანალიზი.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. 

ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. 

ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში.   

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენიგის შეკვეთა

 

 

სერვის პლუსი

გაქვთ ბიზნესი და არ ხართ კმაყოფილი შედეგებით? ყიდით პროდუქტს ან უწევთ კლიენტებს მომსახურებას? გესმით თქვენი კლიენტების უკმაყოფილების შესახებ? კარგავთ ლოიალურ კლიენტებს? უკმაყოფილების ძირითადი მიზეზი არის თქვენი თანამშრომლების არაგულისხმიერი ქცევა კლიენტების მიმართ?

თუ ყველა კითხვაზე გაქვთ დადებითი პასუხი, მაშინ ეს ტრენინგი აუცილებელია თქვენი კომპანიის თანამშრომლებისთვის. ჩვენ ვასწავლით თქვენს თანამშრომლებს როგორ მოემსახურონ კლიენტებს ისე, რომ გაიზარდოს  ლოიალური კლიენტების რაოდენობა.,

იზრუნეთ დღეს ხვალინდელ წარმატებაზე!

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. კლიენტთა მომსახურების მნიშვნელობა, მომსახურების პროცესის ეტაპები, რას ნიშნავს სერვის პლუსი

2. კომუნიკაციის ფორმები: ვერბალური, არავერბალური კომუნიკაცია, მეტყველების სისუფთავე

3. წინააღმდეგობებზე მუშაობა

4. პრეტენზიების მენეჯმენტი

5. კლიენტთა ტიპოლოგია

6. სატელეფონო მომსახურება

7. კლიენტის კმაყოფილების მართვა  

8. სწორად დაპროექტებული მომსახურების სისტემის მახასიათებლები.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

მარიკა შენგელია არის კომპანიის სოციალური უნარების ტრენერი და კვლევის  მენეჯერი.

მარიკა არის მაგისტრი მართვისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში.

მას აქვს ბიზნესში  მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება.

 ამ პერიოდის  განმავლობაში  მარიკას ძირითადი საქმიანობა იყო დაკავშირებული  მომსახურების ხარისხის მართვისა და განათლების  სისტემის განვითარებასთან.

 ამას გარდა, მარიკას აქვს ტრენერად მუშაობის  8 წლიანი გამოცდილება. 

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

"ბიუჯეტის შედგენა"

 

გაქვთ ბიზნესი ან მუშაობთ კომპანიის დირექტორად? ხშირად გაქვთ ოპერაციების წყვეტა, საწყობი ხან ცარიელია, ხან პირიქით გადატვირთულია? თქვენი პერსონალი უკმაყოფილოა ხელფასების ჩარიცხვის დაგვიანებით? არ ადგენთ კომპანიის ბიუჯეტს? შემოგვიერთდით ტრენინგზე და გაიგეთ, რატომ არის ბიუჯეტი მართვისა და შეფასების საუკეთესო ინსტრუმენტი! ისწავლეთ როგორ შეადგინოთ ბიუჯეტი, რომელიც  მიგიყვანთ წარმატებისკენ!

იზრუნეთ დღეს ხვალინდელ დღეზე!

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. ბიუჯეტის შემადგენელი ნაწილები;

2. ბიუჯეტის ტიპები;

3. ვინ ადგენს ბიუჯეტს;

4. ბიუეჯტის შედგენის ეტაპები;

5. ბიუჯეტი, კომპანიის მართვის ინსტრუმენტი;

6. ბიუჯეტი, კომპანიის შეფასების  ინსტრუმენტი;

7. ბიუჯეტი, თანამშრომლების მოტივაციის ინსტრუმენტი; 

8. ბიუჯეტის შედგენის დროს ხშირად დაშვებული შეცდომები;

9. ბიუჯეტის შესრულების რისკის შეფასება.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. 

ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. 

ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში.    

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

 

 

"უნივერსალური გამყიდველი"

 

ეძებ პერსპექტიულ სამსახურს ბიზნესში? ხარ აქტიური, დაუზარელი და თვითდაჯერებული?   მაშინ კარიერა გაყიდვების მიმართულებით შენთვისაა. აქ როგორც არსად სწრაფად გამოჩნდება შენი შესაძლებლობები. თუ მზად ხარ იმუშაო საკუთარ თავზე იმისთვის, რომ დაეუფლო ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას, ჩაეწერე კურსზე „უნივერსალური გამყიდველი“ და გახდი პროფესიონალიდამყიდველი. ტრენინგის შედეგებიდან გამომდინარე თითოეულ კანდიდატს მიეცემა ინდივიდუალური შეფასება და რეკომედაცია. 80%-ზე მაღალი შეფასების მქონე კანდიდატებს კომპანია „ფინარტგრუპ“ შეთავაზებს სტაჟირებას და ხელს შეუწყობს შემდგომ დასაქმებაში.

ისწავლეთ და მოიგეთ კონკურენციაში!

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. რა არის გაყიდვა;

2. წარმატებული გამყიდველის პიროვნული თვისებები;

3. პირველი კონტაქტი კლიენტთან;

4. ნდობის მოპოვება;

5. მოთხოვნილებების გამოვლენა;

6. პროდუქტის პრეზენტაცია;

7. მოლაპარაკების წარმოება;

8. შეთანხმების მიღწევა;

9. გარიგების დასრულება;

10. გაყიდვების ტექნიკები.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

მარიკა შენგელია არის კომპანიის სოციალური უნარების ტრენერი და კვლევის  მენეჯერი.

მარიკა არის მაგისტრი მართვისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში.

მას აქვს ბიზნესში  მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება.

ამ პერიოდის  განმავლობაში  მარიკას ძირითადი საქმიანობა იყო დაკავშირებული  მომსახურების ხარისხის მართვისა და განათლების  სისტემის განვითარებასთან.

 ამას გარდა, მარიკას აქვს ტრენერად მუშაობის  8 წლიანი გამოცდილება. 

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

"გაყიდვების მართვა"

 

გაქვთ ბიზნესი ან მუშაობთ კომპანიის გაყიდვების მენეჯერად და არ ხართ კმაყოფილი მიღებული შედეგით? ყოველდღე მუშაობთ მეტს, მაგრამ დიდად არაფერი იცვლება? 

ნუ ელოდებით ცვლილებას, სანამ არ შეცვლით საკუთარ აზროვნებას, მუშაობის მეთოდებს და გაყიდვების სისტემას. შემოგვიერთდით ტრენინგზე და გაიგეთ როგორ შეიძლება გაყიდვების გაორმაგება!

მხოლოდ ჩვენთან რეალური რჩევები თქვენი ბიზნესისთვის!

იზრუნეთ დღეს ხვალინდელ  წარმატებაზე!

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. მოგების ფორმულის კომპონენტები.

2. გაყიდვების ძაბრი.

3. ნაკადის შექმა და კონვერსია.

4. გაყიდვების განყოფილების ეფექტური მართვა.

5. გაყიდვების ტექნიკები.

6. ეფექტური გაყიდვები.

7. კლიენტების ლოიალობა: 1  ძველი მეგობარი თუ 2 ახალი.

8. ნეგატიური კონფლიქტების რეგულაცია  და პოზიტიური კონფლიქტების შექმნა.

9. პერსონალის მართვა გაყიდვების სტიმულირებისთვის:  შეფასება და მოტივაცია.

10. მარჟის რეგულირება.

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.

ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში.   

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

მოლაპარაკებები

 

ტრენინგის მიზანია შესძინოს თანამშრომლებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ისეთ საკითხში როგორიც არის ეფექტური მოლაპარაკებების წარმოება.

 

ტრენინგის შედეგები:

- რას ნიშნავს ეფექტური მოლაპარაკება;

- რა განაპირობებს მოლაპარაკების ეფექტურობას;

- როგორ მიაღწიონ მოლაპარაკებაში სასურველ შედეგს.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები: 

1. მოლაპარაკების საფუძვლები

2. მოლაპარაკების მიდგომები

3. მოლაპარაკებების ეტაპები

4. წარმატებული მოლაპარაკების წინაპირობები

5. კონფლიქტები და მანიპულაციები მოლაპარაკების დროს

6. ტიპიური წინააღმდეგობა სავაჭრო მოლაპარაკების დროს

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.

ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში. 

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

"ფინანსების ზოგადი კურსი"

 

ტრენინგის მიზანია შესძინოს თანამშრომლებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ისეთ საკითხებში როგორიც არის კომპანიის ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები, ფინანსური ანგარიშგება, ბალანსი, მოგება–ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახრესბის მოძრაობის ანგარიშგება, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება, ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი.

 

ტრენინგის შედეგები:

- ფინანსური უწყისების შედგენას.

- ფინანსური უწყისების ანალიზს.

- ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებას.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ზოგადი მიმოხილვა, ანგარიშგების მომზადების ეტაპები

2. მოგება–ზარალის ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ნაწილები

3. ბალანსი და მისი შემადგენელი ნაწილები

4. აქტივებისა და ვალდებულებების ანალიზი

5. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

6. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

7. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება;

8. ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი

 

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.

ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში. 

 

გივი გვეტაძე

მსგავსი ტრენინგი ჩატარებული აქვს კორსტანდარტ ბანკისა და თიბისი ბანკის სესხის ოფისცრებისთვის და ფილიალის დირექტორებისთვის, 2014 და 2013 წლებში შესაბამისად.

ამჟამად იგი არის ფინანსური დირეკტორი სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია-ში. ასევე იგი უკვე 10 წლია რაც ლექციებს კიტხულობს კავკასიის უნივერსიტეტში.

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

"ბუღალტრული აღრიცხვა"

 

ტრენინგის მიზანია შესძინოს თანამშრომლებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ისეთ საკითხებში როგორიც არის კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ბალანსი, მოგება–ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახრესბის მოძრაობის ანგარიშგება, ფინანსური შეძღუდვები, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება, ბუღალტრული გატარებები, აქტივებისა და ვალდებულებების აღრიცხვა.

 

ტრენინგის შედეგები: 

- ბუღალტრული აღრიცხვის წესები და პრინციპები;

- ბუღალტრული აღრიცხვის ანალიზი.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები

2. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ზოგადი მიმოხილვა, ანგარიშგების მომზადების ეტაპები

3. მოგება–ზარალის ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ნაწილები

4. ბალანსი და მისი შემადგენელი ნაწილები

5. აქტივები

6. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

7. ვალდებულებები

8. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

9. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

10. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება;

11. ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.

ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში. 

 

გივი გვეტაძე

მსგავსი ტრენინგი ჩატარებული აქვს კორსტანდარტ ბანკისა და თიბისი ბანკის სესხის ოფისცრებისთვის და ფილიალის დირექტორებისთვის, 2014 და 2013 წლებში შესაბამისად.

ამჟამად იგი არის ფინანსური დირეკტორი სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია-ში. ასევე იგი უკვე 10 წლია რაც ლექციებს კიტხულობს კავკასიის უნივერსიტეტში.

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

 თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთა

 

 

"მენეჯმენტის ზოგადი კურსი"

 

ტრენინგის მიზანია შესძინოს ქვედა რგოლის მენეჯერებს შესაბამისი მენეჯერული უნარები.

 

ტრენინგის შედეგები:

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ:

1. მართვის ძირითადი პრინციპები;

2. მართვის სტილები;

3. სწორი კომუნიკაციის მნიშვნელობა და მეთოდები;

4. ამოცანის დასმის ტექნიკა;

5. კონტროლის სახეობები;

6. უკუკავშირის მნიშვნელობა და მეთოდები;

7. კონფლიქტის პრევენციისა და განმუხტვის მეთოდები.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

1. მართვის დონეები;

2. მართვის პროცესი;

3. მართვის ძირითადი 4 სახეობა: მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები

4. მართვის სხვადასხვა სტილის განხილვა 

5. თვითშეფასება: როგორი მენეჯერი ხარ

6. მართვის პროცესის 5 საფეხური: მათი ანალიზი; პრაქტიკაში დაშვებული შეცდომების განხილვა

7. კომუნიკაციის განსაზღვრა; კომუნიკაციის პროცესი

8. ცალმხრივი და ორმხრივი კომუნიკაცია

9. საკომუნიკაციო გზები; ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია

10. დადებითი ფრაზების გამოყენება; მოსმენის უნარი; თანხმობის მნიშვნელობა

11. SMART მიზნები

12. რას მოვიაზრებთ რესურსებში

13. რას ნიშნავს რესურსების ოპტიმალური განაწილება

14. კონტროლის არსი და მიზანი; კონტროლის პროცესი

15. ეფექტური კონტროლის პრინციპები; ეფექტური კონტროლის მეთოდები

16. კონფლიქტის განმარტება; კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები

17. კონფლიქტის სახეობები და მათი განსხვავებები

18. კონფლიქტის სტადიები; ნეგატიური და პოზიტიური კონფქლიქტები;

19. კონფლიქტების განმუხტვის ალგორითმი; კონფლიქტის განმუხტვისას ხშირად დაშვებული შეცდომები

20. შეფასების ობიექტურობის მნიშვნელობა

21. უკუკავშირის გაკეთების წესები; უკუკავშირის ზეგავლენის განხილვა

 

ტრენერის შესახებ:

 

 

 

კომპანიის დამფუძნებელი

სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის.

ეკატერინე კაზმარაროვა გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში და ფინანსურ  აღრიცხვაში. ასევე აქვს გავლილი  სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ მენეჯმენტში. 

 

ტრენინგზე დასარეგისტრილებლად გადადით ლინკზე 

თუ თქვენ ვერ იპოვეთ ტრენინგი ჩვენს ცხრილში და გსურთ ინდივიდუალური ან კორპორატიული ტრენინგის შეკვეთაჩვენი პარტნიორები