შეკვეთა

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის - სტანდარტი

 • დაწყების თარიღი:

  30 სექტემბერი 2017

 • დასრულების თარიღი:

  01 ოქტომბერი 2017

 • მონაწილეთა რაოდენობა:

  10

 • თავისუფალი ადგილები:

  არის

 • ტრენინგის საფასური:

  340 ლარი

 • შეკვეთა

თქვენ გაივლით ტრენინგს, რომელიც ჩატარდება 11:00 - 18:00, კომპანიის ოფისში.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

 

1. ძირითადი ფინანსური უწყისები: ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი. 

2. ფინანსური ანალიზი: ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, ტრენდ და კოეფიციენტური ანალიზი.

3. ძირითადი ფინანსური პრინციპები: ლიკვიდობა –შემოსავლიანობა და სხვა.

4. დანახარჯების ტიპები: ცვლადი და ფიქსირებული.

5. ნულოვანი მოგების წერტილი.

6. ფულის ღირებულება დროში.

7. საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება.

8. კომპანიის მოგებიანობის ანალიზი.

9. კომპანიის მოგებიანობის ზრდის მეთოდები.

10. ბიუჯეტის ანალიზი.

 

 

  

ტრენინგის წამყვანია კომპანიის დამფუძნებელი, ეკატერინე კაზმარაროვა. სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. ლექტორი, ტრენერი, მენტორი და ქოუჩი მრავალი წარმატებული მენეჯერისა. ბესტსელერი „შენ გადაცურავ ზღვას ან როგორ შევადგინოთ კარგი CV”-ს ავტორი. ავტორი და სოავტორი რამდენიმე ტრენინგიკურსისა და ბიზნესქეისის. ძირითადი გამოცდილება: კომერციული ორგანიზაციების სტარტგეიული დაგეგმარება და ბიუჯეტირება, ფინანსური ინსტიტუტების აქტივებისა და პასივების მართვა, ფინანსური ინსტიტუტების ფინანსური რისკების მართვა, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის ფონდების მოზიდვა, კომერციული ორგანიზაციების ფინანსური და მართველობითი ანგარიშგებების სისტემის ჩამოყალიბება, ბისნეს ტრენინგებისა და ლექციების ჩატარება.

 

კარგი გადაწყვეტილებაა, თუ გსურთ კარგად გაერკვეთ თემაში, გამოცადოთ ჯგუფური მუშაობის ძალა და გაზარდოთ სანაცნობო წრე! 

ჩვენი პარტნიორები